Arc GDPR Six Steps

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Tarjoamme Tietosuoja-asetuksen käyttöönottoon palvelukokonaisuutta, jossa selvitetään nykytila ja luodaan toimenpidesuunnitelma tarvittavista muutoksista. Palvelu on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Selvityspakettiin kuuluu yleensä neljä ensimmäistä osuutta. Selvityksen lopputuloksena saat selvityksen nykyisten järjestelmiesi tilasta sekä toimenpidesuunnitelman tietosuojan saattamiseksi ajan tasalle siirtymäaikana.

Jättämällä sähköpostisi pääset lataamaan esitteen Arcin GDPR Six Steps -konsultointipalvelusta.