Webinaarissa esitellään Arc Kide HR-järjestelmän avulla perehdyttämisen HR-prosessia: perehdytyksen suunnittelu, perehdytysohjelman luonti HR-järjestelmään, perehdytystoimenpiteiden ja -osioiden kuittaus & käsittely sekä perehdytysten raportointi käydyistä ja kesken olevista perehdytysprosesseista.

Tule mukaan torstaina 12.4. klo 8:30-9:00. Esittelijänä toimii Eetu Salmela ja Juha Nurmela Arcista.