Tiedostettu osaamisen hallinta vaatii itsekuria - Osaaminen 1: Tavoitteet

11. maaliskuuta 2016

On aivan luonnollista, että säännöllisen blogisarjan ensimmäinen blogikirjoitus on aiheeltaan osaamisen johtamisesta. Yrityksen ohjelmistokehityksellinen alku kumpuaa nimittäin juuri tästä haastavasta johtamisen alueesta. Arcin digitaaliset työkalut mahdollistavat osaamisen johtamisen prosessin toteuttamisen, mittaamisen, ennustamisen ja analysoinnin. Moottori ja alusta on valmiina, mutta lasti ja matkustajat puuttuvat.

Olen ollut onnekas ja saanut olla mukana monessa osaamiskartoitusprojektissa, kuten niitä usein kutsutaan. No siitähän siinä on loppujen lopuksi kyse. Kartoitetaan mitä ihmiset osaavat. Pyritään löytämään vahvuuksia ja käppejä. Täyttämään käpit koulutuksilla tai oman yrityksen osaajien vahvuuksilla. ”Sitä saat mitä mittaat” ajatus pätee tässä erinomaisen hyvin. Keskityt niiden osaamisten kehittämiseen, niistä osaamisesta luopumiseen tai niiden osaamisten jakamiseen organisaatiosi sisällä, joita kartoitat. Siksi minusta kaikkein tärkeintä on päättää mitä aidosti halutaan kartoittaa. No tämä lienee kaikille teeman tutustuneille jo kovin selvää. Vaikeampaa vaan sitten onkin toteuttaa se oikea taso. Tai päättää mikä on toista tärkeämpää.

Olemme Arcissa kehittäneet sisällön muodostamiseen erittäin toimivan kuuden askelman prosessin.

Astutaan tänään ensimmäiselle askeleelle ja puhutaan osaamisen hallinnan tavoitteen asettamisesta. Mikä on organisaatiosi osaamisen johtamisessa keskeisintä? Oletteko jo pitkään keskittyneet ammatillisten osaamisten kehittämiseen ja nyt on strategia tuonut suunnan muutoksen? Uusi suunta tuo mukanaan kokonaan uusia osaamistarpeita. Vai oletteko keskittyneet kehittämään yksilöitä ja kaipaatte nyt moniosaamisen kulttuurin haltuunottoa organisaatioonne? Esitä kysymys miksi te puhutte, teette ja mittaatte osaamistanne omassa organisaatiossanne. Kaiva esiin se kaikkein tärkein syy ja aloita siitä. Etsi tavoitetta yhdessä ja haasta organisaatiosi osallistumaan, aloita johdosta!

Kehoitan sinua näkemään osaamisen johtamisen pitkänä matkana, jossa suuntaa tarkastetaan vuosittain. Valokeila kohdistuu kulloinkin kriittisimpiin kokonaisuuksiiin ajallaan, ei koskaan yhdellä kertaa. Tämä siis tarkoittaa koko osaamisen johtamisen järjestelmän tavoitetta. Tässä ajassa strategian toteuttamiseen tarvittavat osaamiset korostuvat monilla organisaatiolla. Strategia haastaa muutokseen ja tuo mukanaan uudistumista. Muutos myös tarkoittaa aina jostain luopumista ja poisoppimista.  No, sinä tiedät varmaan mikä siinä teidän strategiassanne on keskeisintä. Tiedät tai osaat ainankin esittää parhaan päätelmän niistä kyvyistä ja taidoista, joita tarvitaan näiden tärkeimpien asioiden aikaansaamiseksi. Puhutaan siis menestystekijöiden purkamisestä ydinosaamiseksi.

Tässä seuraavassa on esitetty joitakin tavoitteita ylätasolla kuvattuna, joita minä olen saanut olla synnyttämässä. Koska en ehtinyt lupia kysellä, en tässä siksi julkaise organisaatioiden nimiä. Ne kuitenkin edustavat suuria kansainvälisiä ja pieniä kunnallisia sekä joitakin siltä väliltä.

  • Mitä kaikkien tulisi osata kansainvälisessä organisaatiossa tehtävästä tai työsuhteesta rippumatta, jotta asiakaslupauksemme täyttyisi (asiakaslupaus liittyi oikea-aikaisuuteen, oikean asiantuntijan toimittamiseen toimeksiantokohteeseen sekä työn aloittamisen nopeuteen). Eli riippumatta siitä mitä teet, mikä on se yhteinen tieto, taidot ja arvosidonnaiset osaamiset, joita kaikki tarvitsevat?
  • Eräs oppilaitos oli palkittu monesti opetuksensa laatutasosta. Oppilaat kuitenkin valmistuivat määräajan jälkeen. Organisaatio halusi määritellä ne osaamiset, joiden avulla valmistumisasetta voitaisiin seuraavien kolmen vuoden aikana nopeuttaa merkittävästi.
  • Eräs teollisuusorganisaatio loi vahvan muutosstrategian, jossa oli kuusi suurta muutosta. Mitä osaamista tarvitaan, jotta tuo muutos on vietävissä läpi? Missä tilanteessa ylipäätään olemme nyt ja kuinka pitkä matka on perille? Riittääkö strategiakautemme, onko strategiamme liian haastava?
  • Asiantuntijaorganisaatio halusi levittää osaamista ja parantaa asiakaspavelukokemusta siirtäen sitä kohti yhden luukun periaatetta. Tavoitteeksi asetettiin prosessien rajapintoihin kiinnittyvän osaamisen näkyväksi tekeminen ja asiantuntemuksen leventäminen.

Niin vähän kuin mahdollista, niin paljon kuin tarpeellista. Tämä viisaus pätee myös osaamisen johtamisen tavoitteen rajaamiseen. Selkeä tavoite auttaa organisaatiota osallistamaan tehokkaasti ihmiset määrittelemään osaamistarpeita oikeassa suhteessa vastuiden ja roolien kanssa.

Kuinka monta uutta asiaa sinä pystyt opettelemaan kerralla ja muistamaan ulkoa? Kolme, viisi vai kymmenen? Minä pystyn muistamaan ilman asiayhteyttä kolme asiakokonaisuutta ja nekin vaativat asioiden aktiivista toistamista. Sen verran ydinosaamiskokonaisuuksia kannattaa implementoida kerralla, mutta tämä onkin jo seuraavien blogien asiaa.  
 

Juha Nurmela

Arc Technology Oy