Sopivinta testausta

2. toukokuuta 2016

Testaajan työssä roolini on toimia testauspäällikkönä. Työtehtäviini kuuluu itse testauksen lisäksi työtehtävien jakamista testaustiimiläisille, korjausten priorisointia, testisuunnitelmien laatimisia ja määritysten ylläpitoa. Yksinkertaistettuna tärkein tehtäväni on siis löytää Sopivin testaus kullekin ratkaisulle.

Ketterä ohjelmistokehitys räätälöidyissä HR-ympäristöissä on joskus kaikkea muuta kuin ketterää testaajan näkökulmasta katsottuna. Täytyy ymmärtää asiakkaan tarpeet, tuntea eri työehtosopimusten poikkeukset, muistaa kenellä asiakkaalla bonukset maksetaan kuinkakin usein, mitenkä lomalaskennat menivät kenelläkin, jne. Lista on loputon.

Kun asioista keskustellaan asiakkaan kanssa, eteen tulee helposti ”kielimuuri”. Toinen käyttää teknistä kieltä ja teknistä ajattelumallia, kun taas toinen puhuu henkilöstöhallinnon kieltä. Onneksi asiat aina kuitenkin selviävät. Kaikki tämä on juurikin testaustyön suola, eikä kahta samanlaista työpäivää ole!

Aika ajoin olen työurani aikana törmännyt epäilyihin testauksen tarpeellisuudesta. Myönnänkin että on vaikea etukäteen ennakoida tarvittavan testauksen määrää, mutta testausta itsessään ei pitäisi kyseenalaistaa.

Viime aikoina olemme saaneet yhä enenemissä määrin lukea uutisia, miten puhelimet eivät toimi, pankkikortit eivät toimi, ja niin edelleen. Kaikkien näiden tapausten taustalta löytyy yleensä sama syy: ohjelmistokehityksen loppuvaiheessa on hiukan oikaistu – testaus on jäänyt liian vähäiseksi.

Tosiasiahan on, että mitä enemmän testataan, sitä toimivampi on tuote. Kun testauksessa eli laadunvarmistamisessa aletaan säästämään, niin sitten testaaminen jää yhä enemmän loppukäyttäjälle ja iltapäivälehtien lööppeihin ilmaantuu ikäviä otsikoita. Kaikkia vikoja on kuitenkin käytännössä mahdoton löytää etukäteen eli tarvitsee löytää Sopivin testaus.

Sopivin testaus tarkoittaa siis juuri kyseiseen tarpeeseen räätälöityä testausta, johon valitaan sopivin testausmenetelmä, sopivin testaaja/testaajat ja sopivin kattavuus.

Meillä täällä Arc Technologyllä ollaan kuitenkin ymmärretty testauksen tärkeys, joten kehitämme testaustamme eteenpäin jatkuvasti. Uskommekin että meidän Sopivin testaus on juuri oikea teidän Sopivimpaan ratkaisuunne. 

 

Ossi Alhainen

Arc Technology Oy