Opas: Miten tehostaa osaamisen johtamista?

16. toukokuuta 2016

Arcissa olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa tehneet osaamisjärjestelmiä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Meille on syntynyt näkemys siitä, miten toimintalähtöinen ja vahvasti strategiaan pohjautuva osaamisen johtamisen toimintamalli kannattaa rakentaa.

Arcilla on menetelmien ja mallien lisäksi sähköinen työkalu, jolla voi rakentaa osaamispuut, osaamiskartoitukset sekä saada raportit ja kuiluanalyysit. Lisäksi työvälineellä voi muodostaa osaajahakuja erilaisin kriteerein ja luoda henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.   

 

Mielestämme osaamisen johtamisen ydin on yksinkertaisuus ja luopuminen muusta kuin tavoitellusta asiasta. Siksi määrittelemmekin ensin kulloisenkin kauden osaamisen johtamisen tavoitteen, jonka ympärille osaamispuu rakentuu. Roolien muodostaminen luodaan tavoitteen pohjalta ja siinä on hyvä pyrkiä luopumaan totutuista tehtävänimikerakenteista ja pyrkiä asettamaan roolit osaamistavoitteen näkökulman mukaan.

Osaamispuun rakentamisessa suosimme ajatusta ”niin vähän kuin mahdollista, niin paljon kuin on tarpeellista”. On parempi luoda harkittu ja rajallinen määrä kartoituskysymyksiä, joiden tasot on kirjoitettu selkeästi auki yrityksen omalla kielellä, jotta niin kartoittaja, esimies kuin raporttien perusteella johtopäätöksiä tekevä HR ja liiketoimintajohto voisivat kaikki ymmärtää asian samalla tavalla.

Itse kartoituksen tulee olla helppo ja yksinkertainen. Sen tulee antaa heti palautetta tekijälleen ja mahdollistaa esimiehen oma arviointi. Esimiehen ja työntekijän välinen tavoitteellinen keskustelu osaamisen kehittämisestä hyvän osaamiskartoituksen pohjalta on erittäin palkitsevaa ja tuloksekasta. Sen avulla päästään helposti näkemään kehittymisen alueet ja toisaalta ne kohdat, joissa kehittymistä vielä tarvitaan. Myös työntekijän motivaation näkökulmasta on erinomaista saada esimieheltä palautetta, missä on hyvä osaaja ja missä vielä voisi olla parempi.

Osaamisen johtamista voi tehostaa mielestämme kahdella tavalla. Ensiksi voidaan luoda osaamiskartoitusmateriaalin aikaansaantiprosessi mahdollisimman helpoksi ja strategiaan ja yrityksen toimintaan pohjaavaksi, jolloin organisaatio keskittyy oleelliseen. Toiseksi tehoa voi hakea vuosittaisten kartoitusten sähköistämisestä ja niiden linkittämisestä modernilla tavalla osaksi suorituksen johtamista.

Alla löytyvästä linkistä voit ladata ilmaiseksi kuuden kohdan osaamisen johtamisen oppaamme ja tutustua systemaattiseen tapaan luoda osaamispuu.

Lataa opas

 

Juha Nurmela

Arc Technology Oy