Ihmiset ja mittarit

10. lokakuuta 2016

HR:n rooli organisaatioissa on muutoksessa ja trendit osoittavat, että suuntia on monia. Globaali trendi on pehmeämpään ihmisen ja kulttuurin suuntaan, kotimaiset keskustelut johtavat enemmän mitattavuuteen, raportointiin ja tuottavuuteen.

Kehityskeskustelut ovat jo useamman vuoden olleet siirtymässä suorituskeskusteluiksi, jossa asetetaan mitattavat tavoitteet ja voidaan seurata työn tuloksellisuutta sekä kytkeä jokaisen oma työ yrityksen strategian toteuttamiseen. Jatkuuko tämä kehitys vai aletaanko mennä globaalin trendin mukana toiseen suuntaan, jossa ihminen, kulttuuri ja tunnelma on keskiössä? Toisaalta myös mitattavaan suorituskeskusteluun kytketään usein ainakin meidän asiakkaillamme työyhteisön tilan arviointi tai vastaava, jolla voidaan selvittää myös viihtyvyyttä ja kulttuuria. Nämä kaksi edellämainittua trendiä oikeastaan yhdistyy siinä, että halutaan tukea esimiehiä ja tarjota heille työkaluja sekä nopeutusta rutiineihin.

Mutta onko edes kyse kahdesta eri trendistä, kovasta ja pehmeästä? Kyse on vain eri näkökulmasta samaan asiaan tai keino ja tulos. Pitkäänhän on tiedetty, että hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä tekee myös hyvää tulosta. Maailmalla siis mietitään, miten saada ihmiset viihtymään työssään ja innostumaan siitä ja sitä kautta saada tuottavuutta. Meillä mietitään saman jatkumon toista päätä, miten mitataan tuon innostuksen tuomaa tuottavuutta. Suomalaisessa näkökulmassa on kuitenkin riski, että huomion keskittyessä liikaa tulokseen tuhotaan tuloksen lähde eli innostus.

Jotta yhtälö ei olisi liian helppo ja suoraviivainen, kaikki tiet vievät asiakkaan kautta. Viimeistään tämä osoittaa, että HR ei todellakaan ole irrallinen saareke tai tukitoiminto vaan parhaimmillaan öljyä koneistoon. Rutiinien pitää siis rullata sekä esimiehille että HR:lle, jotta jälkimmäinen voi tukea esimiehiä, liiketoimintaa ja ilmapiirin houkuttelevuutta.

Kun kaikki prosessit ja hallinto digitalisoituvat ja helpottuvat, jää enemmän aikaa ihmiselle. Toisaalta myös järjestelmillä on roolinsa viihtyvyydessä ja ihmisläheisyydessä, kun asiat hoituvat helposti ja mielellään mobiilisti, automaattisten muistutusten avulla. 

Hyvää pohdintaa ja alustuksia näistäkin asioista oli myös syyskuun 21.-22. päivä Esimies ja henkilöstö –messuilla, kun toimitusjohtajamme Kimmo Koivu puhui mm. Admin Automationin tulevaisuudesta. Jos muutkin messupuheenvuorot kiinnostavat, voit katsoa tästä HAMKin Heidi Ahokallio-Leppälän erinomaisen esityksen Strategisen osaamisen johtamisesta, jossa mittarit auttavat ihmisten johtamista.

 

Johanna Laakkonen

Arc Technology Oy