Arc Kide - Pintaa syvemmälle

15. elokuuta 2016

Hyvä HR-ratkaisu on perusominaisuuksiltaan kattava ja lyhyessä ytimekkyydessään seuraavanlainen: Siinä on loppukäyttäjille selkeät lomakkeet ja työnkulut erilaisten henkilöstön hallintaan liittyvien prosessien hoitamiseen, sekä tätä tukevia raportointityökaluja. Lisäksi hyvän HR-ratkaisun tulee olla helposti integroitavissa muihin järjestelmiin, kuten esimerkiksi palkanlaskentaan tai AD:hen (Active Directory) erilaisten liittymien avulla.

Tämänkertaisessa blogikirjoituksessa poraudutaan hieman syvemmälle Arc Kide -HR-järjestelmään ja sen toteutukseen, sekä sen tarjoamiin toiminnallisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Aiemmassa blogikirjoituksessa on käyty läpi Arc Kide -ratkaisun palvelinvaatimuksia sovellus- ja tietokantapalvelinten osalta, joten nyt on hyvä aika luoda katsaus itse Arc Kide -ratkaisuun.

Nykyistä Arc Kide -HR-järjestelmäratkaisua on alun perin alettu kehittämään 2000-luvun alkupuolella. Tuolloin järjestelmää kutsuttiin vielä eri nimellä ja nykyisen nimen järjestelmä sai vuoden 2016 alussa. Pääasiassa Arc Kide -ratkaisulla on toteutettu erilaisia järjestelmiä niin henkilöstön, asiakkuuksien kuin projektienkin hallintaan, mutta lisäksi on toteutettu Arc Kide -ratkaisuun pohjautuvia dealflow-, tuntikirjaus- ja rekrytointijärjestelmiä. Nykyään pääpaino on henkilöstön hallintaan liittyvien järjestelmien toteuttamisessa.

Kun Arc Kide -ratkaisulla aletaan toteuttamaan jotakin uutta järjestelmää, koostuu käytännön toteutustyö pähkinänkuoressa seuraavista osuuksista: mallinnustietokannan luominen, mallinnustietokannan rakenteiden sisäänlukeminen sovelluskehittimeen, järjestelmän sovellusrungon tuottaminen sovelluskehittimellä, järjestelmän käyttämän tieto- eli datakannan mallintaminen ja mahdollisten järjestelmäkohtaisten konfiguraatioiden sekä räätälöintien toteuttaminen.

Arc Kide -ratkaisuun pohjautuva järjestelmä toteutetaan pääasiassa Microsoft-pohjaisilla työkaluilla. Mallinnustietokanta luodaan MS Accessilla ja sen rakenteet luetaan sisään selainpohjaiseen sovelluskehittimeen, joka on toteutettu ASP.NET-pohjaisesti. Sovelluskehitin tuottaa XML-sivuja, joiden perusteella määräytyy varsinaisen Arc Kide -järjestelmän, joka on myöskin selainpohjainen ASP.NET-sovellus, rakenne. Arc Kide -järjestelmän käyttämä tietokanta mallinnetaan MS SQL Serveriin, jolloin on myös mahdollista hyödyntää Microsoftin tarjoamia integraatio- ja raportointityökaluja, kuten SSIS ja SSRS.

Mahdolliset vaativammat henkilöstöhallinnon prosessit toteutetaan yleensä omina räätälöityinä ASP.NET-sivustoinaan, mutta ne liitetään Arc Kide -järjestelmän kehykseen ja istuntoon käyttäjälle huomaamattomalla tavalla. Räätälöinti mahdollistaa esimerkiksi uusimpien käyttöliittymäkomponenttien käytön, jolloin on mahdollista tuottaa erittäin dynaamisia lomakkeita vaativiin henkilöstöhallinnon prosesseihin.

Tähän päivään mennessä Arc Kide -pohjaisilla järjestelmillä on toteutettu hyvinkin vaativia henkilöstön hallintaan ja kehittämiseen liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi koulutusten hallinta, kehityskeskustelut, suorituksen johtaminen (tuloskortti, tehtävän kuvaus, suorituksen arviointi), osaamiskartoitus ja osaamisen arviointi, urasuunnitelma, henkilöstöbudjetointi ja rekrytointi, perehdyttäminen sekä varhainen tuki/puuttuminen. Käytännössä Arc Kide -järjestelmällä on siis mahdollista toteuttaa henkilöstön koko työsuhteen elinkaaren hallinta aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen asti. Koska Arc Kide- ratkaisuun pohjautuvat järjestelmät ovat mukautettavissa monimutkaisiinkin prosesseihin, on Arc Kide se sopivin HR-järjestelmä.

 

Lari Nousiainen

Arc Technology Oy